header1

Erb, pečať a vlajka tvoria trojicu základných symbolov obce. Na tvorbu každého z nich sa vzťahujú osobitné heraldické, vexilologické a sigilografické zákonitosti, pravidlá a zvyklosti.


Typárium

Z minulosti Prietržky poznáme historický obecný symbol, zobrazený na typáriu z 18. storočia. V strede pečatného poľa je zobrazený položený lemeš, nad ním strapec hrozna a vinohradnícky nožík. Kruhopis znie PECZET+POCTIVEI+DIEDINI+PRITTRZKI+1716. Pri interpretácii znamenia je predovšetkým jasné, že ide o poľnohospodársku tematiku, a tedamôžeme o symbole obce uvažovať ako o zamestnaneckom symbole. Alebo môžeme chápať radlicu ako symbol mieru. V biblickej symbolike totiž radlica symbolizovala mier. Takéto chápanie vychádza z Písma, proroka Izaiáša 2, 4 a jeho vízie mesiášskej ríše pokoja, ktorú popisuje slovami: „On bude súdiť medzi národmi, vynášať výrok mnohým kmeňom. Prekujú svoje meče na pluhové radlice a svoje oštepy na vinárske nože, národ nepozdvihne proti národu meč a už nebudú učiť vojne.“

pecatf

Erb obce Prietržka

Erb obce má túto podobu: v modrom štíte nad striebornou bordúrou položeného obráteného a prevráteného čeriesla zlatý strapec hrozna na striebornej jednolistej stopke a strieborný vinohradnícky nožík so zlatou rukoväťou.

erb 500

Pečať obce Prietržka

Pečať obce Prietržka je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC PRIETRŽKA. Pečať má priemer 35 mm.

pecat

Vlajka obce Prietržka

Vlajka obce pozostáva z deviatich pozdĺžnych pruhov vo farbách modrej, bielej, modrej, bielej, modrej, žltej, modrej, žltej a modrej. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zostrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

vlajka

Koruhva obce Prietržka

Koruhva obce Prietržka predstavuje zvislý typ obecnej zástavy, pri ktorej je textil pripojený k priečnemu rahnu, spolu s ktorým sa vztyčuje na stožiar.

koruhva

Štandarda starostu obce Prietržka

Štandarda starostu obce Prietržka má medzi ostatnými symbolmi obce osobitné postavenie. Je vlajkou starostu, jedným z odznakov jeho úradu. Podobá sa znakovej zástave, je však doplnená o lem vo farbách obce. Štandarda spravidla existuje len v jednom vyhotovení a býva zhotovená luxusnejšou technikou.

standarta

 

Pripravujeme

november 2021
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

bottomimg