header1

Milí priatelia, spoluobčania.
Obec Prietržka ako správca miestnych daní upozorňuje daňovníkov, že v zmysle zák. č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov je povinný do 31. januára 2021 podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností každý vlastník, u ktorého nastali zmeny rozhodujúce na vyrúbenie dane:
-vlastník, ktorý nadobudol, v roku 2020 do vlastníctva pozemok, stavbu alebo byt, prípadne ten, ktorý pozemok, stavbu, alebo byt v roku 2020 predal alebo daroval
-vlastník, ktorému bolo vydané v roku 2020 stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie alebo rozhodnutie o odstránení stavby
-vlastníci, držitelia ZŤP, ktorí si môžu uplatniť 50% úľavu na dani doložením dokladov o vlastníctve na OcÚ do 31.01.2021
-podať priznanie k dani za psa je povinný majiteľ, ktorý nadobudol psa v roku 2020 a ten je starší ako 6 mesiacov
Tlačivá daňového priznania si môžete stiahnuť na stránke: www.finance.gov.sk
Ďakujeme za pochopenie.
Pekný zvyšok dňa.

Pripravujeme

máj 2022
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

bottomimg