header1

Komisie

 

Komisia pre prácu s mládežou :

Predseda :

Bc. Pavel Klein

Členovia :

 Ing. Tomáš Sloboda

Ing. Erika Bellayová

Michal Beňa

Náplň práce :

- vykonávanie funkcie koordinátora činností detských a mládežníckych organizácií na území obce Prietržka 

- vypracúvanie návrhov na riešenie zásadných otázok, problémov týkajúcich sa danej oblasti

- podieľanie sa na činnosti jednotlivých aktivít obce Prietržka a zabezpečenie plnenia jednotlivých úloh v oblasti práce s deťmi a mládežou

 

Kultúrno-sociálna komisia :

Predseda :

Anna Masaryková

Členovia :

Mária Bojanovská

Ľudmila Nováková

Náplň práce :

- prerokovávanie došlých žiadosti k danej problematike

- zabezpečenie sociálnej výpomoci podľa žiadostí

- spolupráca so ZŠ s MŠ k rôznym spoločenským a kultúrnym podujatiam

- spolupráca s OcÚ pri organizovaní kultúrnych a spoločenských podujatí

 

Komisia verejného poriadku :

Predseda :

JUDr. Monika Ladovičová

Členovia :

Zuzana Blumlová

Zuzana Potreská

Náplň práce :

- plnenie úloh na úseku ochrany verejného poriadku, ktoré súvisia s ochranou života, zdravia a majetku obce

- vykonávanie preventívnej a kontrolnej činnosti, ktorá spočíva v monitorovaní a vyhodnocovaní bezpečnostnej situácie v obci

- analyzovanie stavu, sledovanie legislatívy a najnovších trendov v oblasti svojej pôsobnosti a predkladanie podnetných návrhov obecnému zastupiteľstvu a starostovi obce

- kontrolovanie čistoty obce, monitorovanie nepovolených skládok domového odpadu, ochrana zelene

                     - spolupracovanie s obecným zastupiteľstvom a starostom obce pri priestupkovom konaní v rámci svojej pôsobnosti

 

Komisia na ochranu verejného záujmu :

Predseda :

JUDr. Monika Ladovičová

Členovia :

Anna Masaryková

Ing. Pavel Klein

Ing. Peter Šlahor

Bc. Pavel Klein

Náplň práce :

- plnenie úloh v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

 

Pripravujeme

máj 2022
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

bottomimg